Psikoloji

Yabancı El Sendromu Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Yabancı el sendromu (YES), bir kişinin elinden birinin bilinci varmış gibi davranmasına neden olan nörolojik bir sendromdur. Kısacası, bir kişinin iki elinden biri kontrolsüz şekilde hareket eder; Bununla birlikte, bu hareket azaltma ve emisyon gibi anlamsız bir hareket değildir. Tıpkı beynin kontrolünde olduğu gibi, kişi gerçekten isteyerek hareket ettiği izlenimini edinir.

Gerçekten, bu sendromu olan insanlarda, yarım kürelerden biri (genellikle sağ yarım küre) el hareketlerini kontrol eder; ancak, bu yarım küre üzerindeki kontrol kendi bilinç ve iradesi sınırları dahilinde değildir. Sendrom durumunda, beynin sağ yarım küresinin kontrolü kaybolur ve bu nedenle sol elin kontrolü kaybedilir.

Yabancı el sendromu genellikle, beynin iki yarım küresinin epilepsili hastalarda semptomları hafifletmek için ameliyatla ayrıldığı insanlarda görülür. Ayrıca beyin, inme, enfeksiyon, tümör, anevrizma, migren ve Alzheimer hastalığı veya Creutzfeldt-Jakob hastalığı gibi dejeneratif beyin hastalıkları üzerindeki diğer işlemler sırasında da ortaya çıkabilir. Beynin temporal lob bölgesinin etkilendiği bilinmesine rağmen, frontal, oksipital ve parietal loblarla ilişkili durumlar da vardır.

Yabancı El Sendromu Nedenleri

Yabancı el sendromu ana nedeni, elleri kontrol eden birincil motor korteks adı verilen beynin bir bölgesinin, premotor korteksten izole edilmiş olmasıdır. Beynimizin sağ yarım küresi vücudumuzun sol tarafını kontrol eder. Yani, vücudumuzun kontrol altında tutulduğu beyin lobları ve yarıları tam tersidir.Genellikle, bu iki yarım küre arasında, korpuskallozum adı verilen ve iki yarım küre arasında sürekli ve aktif bir bağlantı sağlayan bir köprü vardır. Bu köprü çöktüğünde (veya işlevsiz hale geldiğinde), beyin alanlarından biri “gerçek bilinç algımızı” geliştirirken, diğeri bilincimizin ve kontrolümüzün ötesinde çalışmaya devam eder. Bu, yabancı el sendromunun ortaya çıkmasına neden olur.

Kontrol Dışı: Yabancı El Sendromu Belirtileri

Başka birinin elini sendromuyla eliniz ne olduğunu ve onu kontrol edemediğinizi bilmiyor. Eliniz bir şeye ulaşmak istememek veya nesneleri hareket ettirmek istemiyor. Bu hareketi önlemek için diğer elinizi kullanmanız gerekebilir. Yabancı el sendromlu bazı insanlar kendi isteklerine göre kendilerini vurabilirler. Bu hastalık daha az yaygın olmasına rağmen, yabancı bacaklarda fenomen denir ve bacakları bağımsız hareket ettirebilir.

İlginizi Çekebilir:  Araştırmacılara Göre Şizofreni Risk Faktörleri

Almanya’da, sağ elini felçli bir kadının sol eliyle boğmakta olduğu şikayeti üzerine yapılan çalışma, yabancı el sendromunun ilk örneklerinden biriydi. Tıp literatüründe başkasının el sendromu olarak bilinen yabancı el sendromlu bazı insanlar bu durumu farklı bir kişi olarak tanımlarlar. Beynin iki lobunu birbirine bağlayan KallasumCorpus’un (sinirsel bir bağlantı sağlayan bölge) zarar vermesinin neden olduğu sendromlardan biri olan Alienel sendromu olarak da bilinen yabancı el sendromu, tedavi edilemeyen ancak doğru bağlantı kurularak çözümlenmeye çalışılan bir hastalıktır. İki lob arasında bağlantının sağlanabilmesi için henüz net bir tedavi bulunamamıştır.

Bu iki lob arasındaki köprü iletişim aktivitesini sürdürürken çöktüğünde, beyin alanlarından biri bilinçli bir şekilde çalışıyor, diğeri bilinçsizdir. Sol küre (beynin sol lobu) mantıklı olsa da, sağ küre duyguları kontrol eder, bu nedenle bildiğiniz gibi, yabancı el sendromu sol elindedir. Örneğin, birinden nefret edip ona vurmayı düşündün, ama yapmak istemedin, ama o anda sol elin istemeden çarpmaktadır.

Beynin sağ tarafı duygusaldır ve buna göre davranması için harekete geçmesini emreder, oysa ki sol taraf hastaya tokat atmamasını söyler, ancak sendromu yaşayan kişinin beyni bu komutu vermez, istemeyerek tokatlanmasına neden olur. Beyin, genellikle yaralanma veya şişlik nedeniyle ameliyattan sonra ortaya çıkan belirtileri, beyin sağ küreye göre fiziksel olarak hareket eder. Direksiyon simidinin kırılması, yazma elinin engellenmesi, boğulma ve grev gibi birçok davranışa neden olan sendromla başa çıkmak için, yandan baston ve evde bir kapı kolu gibi bazı rahatsız edici yöntemler vardır. Hastayı tedavi etmeninimkanı olmamasına rağmen, el ile yapılan egzersizler yardımıyla süreç kontrol edilebilir.

Yabancı El Sendromu Etkileri

Bu ilginç sendromun bir sonucu olarak, birçok kişi istenmeyen hareketler yapabilir. Örneğin, beynimizin sol yarım küresi genellikle “mantık, analitik düşünme vb.” İken sağ lob daha etkili duygusal niteliklerimizden sorumludur (sağ ve sol hemisferlerin arasında çok fazla olmadığı unutulmamalıdır popüler kültürde vurgulandığı gibi farklılıklar).

Eğer doğru yarım küre kontrolden çıktıysa, duygularımız kontrolümüz dışında da çalışmaya devam eder. Bu durumda sol elimiz, mantığımız tarafından bastırılmayan duygularımızı ortaya koymaya başlar. Yani birinden nefret ediyorsanız, yabancı el sendromu olan kişilerin sol elleri istemeden bir kişiye isabet edebilir. Çünkü doğru yarım küre bir kişiyi sevmediğimizi biliyor ve beyin de eylemlerini belirliyor. Normal insanların sol beyni, yani mantıkları normal şaplak atmaya engel olur; Ancak, yabancı el sendromu durumunda bu elde edilemez.

İlginizi Çekebilir:  Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu Nedir? Belirtileri ve Tedavisi?

İlk olarak, bu ilginç ve sıra dışı sendrom yakında ölümcül bir soruna dönüşebilir. Örneğin, bir özeleştiri durumu da vardır: insanlar tatmin olmadıklarında kendilerini vurabilir veya vurabilirler. Aşırı durumlarda, bir kişinin depresyona düşmesi durumunda boğulabileceği bilinmektedir. Aynı durum aşırı kızarma veya düşmanlık durumunda eşlerin, çocukların veya tanıdıkların istemeden öldürülmesine yol açabilir.

Yabancı El Sendromu Ve Nöropsikiyatrik İlişkiler

Yabancı el sendromu (YES) nadir görülen bir nörolojik hastalıktır. Aynı zamanda garip ve anarjik el sendromu denir. YES’te, bir kişinin eli kontrolden çıktı. Bu el ayrıca tutma, atma, vurma, kıyafet taşıma veya çıkarma ve bir kişiyi boğma gibi karmaşık hareketler gerçekleştirebilir. YES’li bir kişi bir iş yapmak istediğinde, kontrol edemediği başka bir iş yapmak isteyebilir. Örneğin, kişi yemek yerken, diğer el, çatalı kaldırabilir ve atabilir. Bu durum en basit işleri bile yapan kişiyi olumsuz yönde etkiler. Yabancıel sendromu, bir kişiye hem psikolojik hem de fizyolojik zarar verebilir. Hastalar ellerini vücutlarının ayrı bir parçası olarak görür.

İnsan beyninin sahip olduğu iki yarım küre arasındaki bağlantı, korpuskallozum tarafından sağlanır. Korpuskallozumda hasar (travma, inme, beyin ameliyatı, beynin intihal, anevrizma, vb.). Yarım küre arasında iletişimdeki noksanlık durumunda yabancı el sendromu neden olabilir. Anatomik ve klinik ilişkiye göre üç farklı tipte yabancı el sendromu(yes) vardır. Bunlar:frontal, korpuskallosum ve arka şeklinde kendini gösterir. Sendromun belirli bir tedavisi yoktur. Deneysel cerrahi işlemler yapılır. Prosedürler yönetilmeyen eli rahat ve sakin tutmayı amaçlıyor.

Biyolojik Felsefe İle Yabancı El Sendromu

Yabancı el sendromu biyoloji felsefesi ile bağlantılıdır ve hatta önemli etkileri vardır.Sendrom ve etkileri, beynimizi kontrol eden ve fiziksel dünyadan etkilenmeyen “ruh” gibi hiçbir fiziksel kontrol mekanizması olmadığı fikrini pekiştirir. Bu yabancı el sendromu davranışımızın tamamen beynin fiziksel aktivitesinin bir ürünü olduğunu göstermektedir. Bilincimiz, “Ben” algısı ve hissi, suprafiziksel bir kontrol mekanizmasına sahipse, korpuskallosum işlevinden bağımsız olarak beynimizin sol ve sağ yarım kürelerini kontrol etmemiz beklenirdi; Bu yarım küre, tamamen anlamsız ve rastgele şekilde çalışmaktadır. Öte yandan, dış el sendromunda gördüğümüz şey anlamlıdır ve duruma karşılık gelir; “bilinçli” davranışa yatırım yapar.

İlginizi Çekebilir:  En Yaygın Görülen 4 Depresyon

Tabii ki, bu Yabancı el sendromu biyoetik açısından da çok ilginçtir. Kontrolü dışında olan bir yabancı el sendromu olan bir kişinin elinin başka bir kişiyi öldürdüğünü varsayalım. Bu durumda, sendromu olan ve başka hiçbir zihinsel bozukluğu olmayan bir kişi suçlu sayılabilir mi? Suçlu bulunursa, böyle bir durumda suçun görevi nasıl bireyselleştirilecektir? Fail bulunamazsa, hangi psikiyatrik gerekçeyle kişinin ölümünü haklı çıkarabiliriz; Özellikle öldüren kişinin başka zihinsel sorunları yoksa (şizofreni gibi) neler yapılmalıdır? Daha da önemlisi, böyle bir durum için bir kişiyi suçlayamazsak, özgür bir zihnimiz olduğu iddiasını reddetmek zorunda kalır mıyız? Bu açıdan düşünüldüğü zaman yabancı el sendromubirçok açıdan değerlendirilmelidir.

Yabancı El Sendromu Tedavi Yöntemleri

Ne yazık ki, bu yabancı el sendromu tedavisi için bilinen ve genellikle fonksiyonel bir tedavi yoktur. Kural olarak, bakıcının veya doktorun kontrolü altında, beynin elle kontrol edilen yarımküresinin etkileri sakin ve tatmin edici tutularak azaltılabilir. Örneğin, bir kişi (çoğunlukla sağ beyin tarafından işlenen) müzikten hoşlanırsa ve bir kişinin sağ beyni kontrol edilmezse, bir kişiyi düzenli olarak mutlu eden müzik dinlemek istemeden sol elini sakin tutabilir.

Yabancı el sendromu nadir görülen psikolojik bozukluklardan biridir. Bu sendrom, kollar birbirinden bağımsız hareket ettiğinde ortaya çıkar. Bu durumu yaşayan insanlar ellerini kendi kontrollerinin dışında görüyorlar. Bu durumun şaşırtıcı bir yönü, kontrolünü kaybeden organın cansız olmaması veya felç olmuş gibi normal hareketlere girmesidir. Aksine, rahatsız edici eklem kendi hayatına sahipmiş gibi davranmaya başlar.

Kontrol altına almaya çalıştığınızda, istediği zaman, istediği şeyi yapan, şiddet içeren bir kişilik ortaya çıkıyor. Yabancıel sendromu, zihinlerimizin ve beynimizin birlikte nasıl çalıştığına bir örnektir. Bu sendrom bir isteğe bağlı olarak hareket edebilir. Gözlükleri kırabilir, kalemleri tutabilir ve hatta bir boğazı sıkabilir. Hastalık ilk olarak 1908’de Alman bir kadının eliyle ilgili korku ve şikayetleri olduğunda ortaya çıkmıştır. Geceleri uyurken sol eliyle kendini boğmaya çalıştığını belirtmesi ile hastalık araştırılmış ve literatüre girmiştir.Bu hastalığa sağ ve sol beyin loblarının bağımsız ve ayrı ayrı hareket etmesi neden olur. Bu sendromun birçok vakasında, elinin kendisine zarar vereceğini ve onu öldürmeye çalışacağını düşünürler.


Daha Fazla Göster

DR. ONUR

1995 Adana doğumlu olan Onur Kalsin, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi olarak araştırma yapmayı ve içerik üretmeyi seven biridir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın


Başa dön tuşu
Kapalı