Kalp Hastalıkları

Taşikardi Nedir? Taşikardi Neden Olur? Türleri ve Tedavisi

Taşikardi kalp atım hızının normalden daha fazla olması durumudur ve toplumda sıkça rastlanan bir kalp ritim bozukluğu olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlıklı bir kişinin kalp hızı dakikada 50 ile 100 atım arasındadır. Kalp atım hızını 50’nin altında ise tıbbi olarak bradikardi, 110 ve üzerinde olmasına ise taşikardi denir. Taşikardi kalpte bir sorun olduğunda, kalp atımını hızlandırarak olur ve atımı hızlandıran bir elektrik sinyali devreye girer.

Bir takım durumlarda taşikardi hastada bazı semptomların oluşmasına neden olabilir.  Bu tür durumlar kalbin işlevsel yapısının olumsuz etkilenmesine kadar uzanabilmektedir. Taşikardinin tek bir nedeni yoktur birçok nedene bağlı oluşabilir örneğin; sigara, alkol, aşırı uykusuzluk, aşırı kafein, stres gibi etkenler taşikardi oluşumunu tetikleyen faktörlerdir. Tedavi yoluna gidilmezse taşikardi ciddi kalp hastalarına neden olabilir, ancak taşikardinin hem cerrahi açıdan hem de hem ilaç tedavisi açısından tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Erken tanı ile tedavi şansıda oldukça yükselmektedir.

Taşikardi tedavi edilmezse şu sorunlara neden olabilir; inme, kalp yetmezliği, kalp durması gibi hayati tehlikesi olan durumlara neden olabilir. Taşikardi tedavisi yapılırken en önemli etken hastanın kalp atım hızlarının belli seviyeler altında tutulmasıdır. Bunu yapabilmek adına bazı ritim düzenleyici ilaçlar yada cerrahi tedavi yöntemleri tercih edilebilir.

Taşikardi Nedir?

Taşikardi kalbin normal sınırlarının üzerinde atım yaptığı be halk arasında sıkça rastladığımız bir kalp ritim bozukluğu olarak tanımlanır. Kişide taşikardi varsa dakikada kalp atım sayısı 110 ve üzerinde seyretmektedir. Normal şartlarda stres, heyecan, egzersiz gibi durumlarda kalp atımının dakikada 100 üzerine çıkması normaldir. Ancak bu durum istirahat halindeyken ve normal şartlarda oluyorsa kontrol edilmesi gerekir.

Kişide taşikardi durumu ortaya çıktığında kişinin kalbinin üst be alt kısımları normalden daha hızlı biçimde çarpmakta olduğu görülür. Eğer kalp çok hızlı biçimde çarparsa, istenilen seviyede kan pompalama işlevi gerçekleşmez ve vücuda giden kanda akışında azalmalar meydana gelir. Kalp ne kadar hızlı çalışırsa, kalp kaslarının da o derece oksijen ihtiyacı olur. Uzun süre taşikardi devam ederse oksijen alamayan miyokardiyal hücrelerde ölümler görülerek kalp krizi tablosu oluşabilir.

İlgili Konumuz: Kalp Krizi Nedir? Kalp Krizi Belirtileri ve Tedavisi

Taşikardi Türleri

Kalbin üst odacıklarında bulunan atriyumdaki yani kalp kulakçığında düzensiz elektriksel uyarılardan kaynaklanan atriyal fibrilasyon bazen geçici olabilir ancak tedaviye gidilmezse kalıcı hal alabilir. Atriyal fibrilasyon en çok hipertiroidi, kalp  kapak bozukluğu olan ve düzenli şekilde alkol alan kişilerde görülmektedir.

Kalp hastalıkları olan ve hipertansiyon hastalarında da atriyal fibrilasyon görülebilir. Atriyal fibrilasyonda kalp kulakçığında seri, güçsüz ve koordinasyonsuz şekilde kasılmalar olur. Genellikle kalpte kan pıhtısına neden olarak, felç oluşma olasılığını yükseltir.

Atriyal Çarpıntı

Atriyal çarpıntı, atriyal fibrilasyon ile benzerlikler taşımaktadır. Fakat atriyal çarpıntıda daha az karmaşıktır. Atriyal çarpıntı halinde kalp kulakçığı düzenli atar ama hızı yüksektir. Çarpıntının yüksek olması kulakçığın güçsüz kalama nedenleri arasında olabilir. Atriyal çarpıntı bazen kendi kendine geçebilirken, bazı durumlarda ise tedaviye ihtiyaç olabilir. Ayrıca atriyal çarpıntısı olanlardan uzun vadede bir gün atriyal fibrilasyon geçirme olasılıkları bulunmaktadır.

İlgili Konumuz: Atriral Fibrilasyon Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi

Supraventriküler Taşikardi

Ventriküllerin üst tarafında başlar ve oldukça normal dışı seviyelerde kalp atışlarının hızlandığı durumdur supraventriküler taşikardi. Sıklıkla SVT nöbetlerine kalpte oluşan elektrik bağlantıları nedeni ile meydana gelir. Ancak elektriksel soruna tam olarak neyin ve neden olduğunu tam olarak anlaşılmaz. Kalp ilaçlarında yer alan digoksinin veya akciğer ilaçlarında olan teofilin maddesinin yüksek dozları da supraventriküler taşikardiye neden olabilir. SVT sırasında vücuda giden kan akışında yavaşlamalar meydana gelir. Sadece birkaç saniye devam edebilir ama günlerce sürdüğü de görülebilir.

Bazı supraventriküler taşikardi durumlarında hiçbir belirti görülmez ancak sıklıkla şu belirtileri verir;

 • Çarpıntı öyle hissedilir ki sanki kalbinin yarışıyor gibi yada sıkışıyor gibi his oluşur.
 • Nabız sıkıştırarak atar.
 • Sersemlik hissi ve baş dönmesi oluşabilir. Bu durum yavaşlayan kan akışından kaynaklanır.

Ventriküler Fibrilasyon

Ventriküler fibrilasyon, ölümcül sonuçlara neden olabilir. Özellikle kalp krizi gelmeden önce yada kalp krizi geçirdikten sonra ortaya çıkabilir. VF geçiren hastalara bakıldığında neredeyse hepsinin bir kalp hastalığı olduğu görülür. Ventriküler fibrilasyonlu kişilerde karmaşık ve seri elektriksel uyarılar gerekli olan kanı pompalamakta çok zorluk çekerler.

Sinüs Taşikardi

Normal kalp atım hızının çok üzerinde olan taşikardi türüdür. Sinüs taşkikardi, kalp kası boyunca hareketli olan ve kalbin çarpmasında rol oynayan sinüs düğümünde normalden hızlı elektrik uyarılarının seri şekilde iletilmesi ile meydana gelir.

Sinüs taşikardi çokça kafein alan, spor yapan, kaygı bozuklukları olan ve bazı ilaçları kullanan kişilerde de ortaya çıkabilir. Fakat normal dışı olan sinüs taşikardi nedenleri tam olarak bilinmemekte ve bu hastalığı olanlar istirahat halindeyken bile hızlı kalp atımları yaşamaktadırlar.

En sık sinüs taşikardinin nedenleri sinüs düğümü ile ilgili sorunlardan, kalbin normalden hızlı atmasına neden olan sinir sinyalleri ile sinirlerin görevlerini yapamamasında kaynaklıdır.

Sinüs taşikardi yaşayanlarda; nefes darlığı, baş dönmesi, göğüs, ağrısı, baş ağrısı, kaygı bozuklukları ve bayılma gibi semptomlara rastlamak mümkündür. Sünüs taşikardi tedavi edilirken hekimler kalp atım hızını normalde çekecek beta ve kalsiyum kanal blokerleri vermektedirler.

Sinüs taşikardi hastaları sağlıklı ve düzenli beslenmeleri, düzenli egzersiz yapmaları ve stresi mümkün olduğunca hayatlarından çıkarmaları gerekmektedir.

Taşikardi Nedenleri Nelerdir?

 • Kalp hastalıklarından kaynaklanan kalp dokularının hasar görmesi
 • Kansızlık.
 • Aniden gelişen stres, korku ve endişe.
 • Aşırı derecede alkol ve sigara içmek.
 • Çok fazla kafein barındıran içecekler tüketmek.
 • Yüksek ateş.
 • Bazı doğumsal kalp hastalıkları.
 • Kalp hastalıkları
 • Bazı ilaçların yarattığı yan etkiler.
 • Konjenital anormallik.
 • Uyuşturucu madde kullanımı
 • Tiroid bezinin aşırı çalışması (hipertiroidizm)
 • Elektrolitlerde oluşan denge sorunları.

Taşikardi kalbin ritmini ve pompalama işlevini kontrol altında tutan elektrik sinyallerini bozan bir problemden dolayı meydana gelir. Taşikardi tek bir nedene bağlı oluşmaz, birçok nedenden dolayı oluşabilir. Bunun anlamı kalbin elektriksel sistemini olumsuz etkileyen çok fazla neden olduğudur.

Vücudu çok fazla zorlayan egzersiz ve aktiviteler, ensişe, stres ve bazı ilaç kullanımlarının yan etkileri sinüs taşikardiye neden olan önemli etkenler arasındadır. Diğer olan supraventriküler taşikardi ise aşırı alkol, sigara, uyuşturucu madde kullananlarda ortaya çıkar. Ventriküler taşikardi nedenlerine bakıldığında ise yeteri kadar oksijen alınamaması gibi sorunlar bulunur. Doğumda oluşan normal dışı elektriksel yollar, elektrolitlerde oluşan dengesizlikler, kullanılan bazı ilaçlar ve kardiyomiyopatiler en sık karşılaşılan nedenler arasındadır.

Taşikardi Belirtileri Nelerdir?

 • Yüksek hızlı nabız.
 • Baş dönmesi.
 • Bayılma.
 • Nefes darlığı.
 • Kişiye rahatsızlık hissi veren düzensiz biçimde kalp atımları.
 • Göğüs ağrısı.

Kalp atım hızı çok yüksek olursa, pompalanan kanda azalmalar olabileceğinden vücudun bölgelerine yeteri kadar kan ulaşmamasına neden olur. Vücut organlarının yeteri kadar kan ve oksijen alamaması sonucunda ise taşikardi belirtileri meydana gelmektedir. Vücut bu olayı bir şekilde haber vermektedir.

Taşikardi belirtileri her hastada olmayabilir yukarıda bahsettiklerimiz sıkça görülen taşikardi belirtileri arasındadır. Bazen yalnızca elektrokardiyogram adlı kalp gözlem testi ile taşikardi anlaşılabilmekte yani hiçbir belirti vermemekte.

Eğer kalp atım hızının anormal şekilde yükseldiğini fark ederseniz, nefes darlığı başlarsa, göğüs ağrısı başlayıp birkaç dakika içinde geçmezse acilen 112 acil servisini arayarak tıbbi yardım isteyiniz.

Taşikardi Teşhisi Nasıl Konulur?

Detaylı yapılacak olan fizik muayene, sağlık öyküsü, yaşam tarzı ve alışkanlıkları ile yapılan tetkikler sonrası taşikardi teşhisi konulabilir. Taşikardi teşhisi esnasında doktor bazı kalp testleri isteyecektir.

Elektrokardiyogram (EKG): Taşikardi teşhisi için en çok kullanılan EKG yani elektrokardiyogram olmaktadır. İşlemi yapılabilmek için kol ve göğüs kısımlarına sensörler yerleştirilir ve kalbin elektriksel sistemi kayıt altına alınarak incelenir.

Holter Kullanımı: EKG testinin yanında hekim gerekli görürse kalp atışlarını 24 saat süre ile kayıt altına alacak holter cihazının takılmasına karar verebilir. Bu cihaz hastaya takılır ve 24 saat boyunca günlük aktivitelerini yapması istenir. Bir gün boyunca cihaz kalbin bütün elektriksel işlevlerini kayıt altına alır ve daha sonra hekim bu kayıtları değerlendirir. Holter cihazı cepte veya kemere takılarak taşınabilmektedir.

Holter takıldığında tekrar alınana kadar bütün yaşadığınız belirti ve şikayetleri bir yere not almak gerekmektedir. Ayrıca hekim gerekli görürse kalp hareketlerini sürekli izleme amaçlı birkaç kullanılacak olay izleyicisi de verebilir. Olay izleyicisini kullanmak için kalp atımlarının hızlandığı anda düğmesine basarak o onda kalp atımlarını kayıt altına almalısınız.

Elektro Fizyolojik Test: Bazı durumlarda hekim elektro fizyolojik test isteyerek tanıyı kesinleştirmek ister. Testin yapılabilmesi için kol, boyun, kasık bölgelerine ince ve esnek yapıda tüpler takılır. Takılan bu tüpler kalbin birçok noktasına yönlendirmesi yapılarak, kalbin bir elektriksel haritası elde edilir.

Ekokardiyam: Bazı yapısal bozuklukların kan akış hızını olumsuz etkileyip etkilemediğini anlamak için ekokardiyam testi yapılabilir. Ekokardiyam, MR, BT ve göğüs röntgeni görüntüleme teknikleri ile var olan anomaliler tespit edilir.

Stres Testi: Taşikardi teşhisi koyabilmek adına kullanılan başka bir test ise stres testidir. Testi yapabilmek için koşu bandı üzerinde yürüyüş yaparken kalp işlevleri gözlemlenir, bunun için göğüs bölgesine elektrotlar yapıştırılır.

Taşikardi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Taşikardi tedavisi yapılırken ilk olarak hastalığa neden olan sorun ortadan kaldırılmaya çalışılır ve kalp atım hızı normal seyrine döndürülmek için çalışmalar yapılır ve rahatsızlığın neden olabileceği sorunlar en aza indirilir. Kalp atım hızını normale döndürmek için ilaç tercih edilebileceği gibi, başka tedavi yollarına da başvurmak gerekebilir.

Kalp Atımlarını Yavaşlatmak İçin Kullanılan Tedavi Seçenekleri

Vegal manevralar: Tedaviyi düzenleyen hekim vegal manevralar isimli hareketler ile kalp atımlarını düşürmeyi hedefleyebilir. Bu yöntemde öksürme ile vagus sinirleri etkilenerek kalp atım hızının düzene sokulması amaçlanır.

Reçete edilen ilaçlar: Bazı durumlarda vegal manevralardan sonuç alınamaz bu gibi durumlarda anti-aritmik ilaç tedavileri devreye girer. Taşikardi ilaçları arasında bulunan kalsiyum kanal blokerleri, beta blokerler ilk olarak tercih edilecek ilaç gurubunda yer alırlar. En fazla reçete edilen taşikardi ilaçları: Diltzem, bloc, adenozim olarak verilmektedir.

Kardiyoversiyon: Tedaviyi yürüten hekim anti aritmik ilaç reçete edebilir ancak bazen kardiyoversiyon kullanarak kalbe şok vermeyi tercih edebilir. Uygulanan şokun kalbi etkisi altına alarak elektriksel sistemi düzenlemesi beklenir. Böylece kalp ritmi istenilen seviyeye çekilir.

Kardiyak ablasyon: Taşikardi oluşumunu kontrol altında tutmak ve önlemek için kardiyo ablasyon tercih edilebilir. Kateter ablasyonu kullanılarak kasık, kol veya boyun kısmına kateter takılarak kalbe yönlendirmesi yapılır. Takılan kateter kalbe fazla elektrik sinyali gönderimini durdurur. Kateter ablasyonu yapılırken ameliyat gibi bir cerrahi uygulama olmaz.

Kalp pili: Tedavi yöntemleri arasında bazı hastalara kalp pili takılarak taşikardi tedavisi uygulamak gerekebilir. Cilt altına konumlandırılan cihaz, normal dışı bir kalp ritmi algıladığı anda çalışır ve kalbin istenilen normal değerlerde atım yapmasına destek olur.

İmplante kardiyoverter: Taşikardi çok tehlikeli ve ölümcül bir seviyeye geldiğinde, tedavi edebilmek adına implante kardiyoverter cilt altına uygulanarak tedavi amaçlanır.

Cerrahi: Eğer taşikardi problemine birden daha fazla elektrik yolu sebep oluyorsa tedavi edebilmek için açık kalp ameliyatı yapılabilir.

Taşikardi ve Aritmi

Taşikardi aritminin bir türü olarak karşımıza gelir. Kalp atım hızında düzensizlikler varsa, kalbin düzensiz olarak atması aritmi olarak adlandırılır. Diğer adı ile kalp ritim bozukluğu denir. Aritmi kalbin normalden hızlı çarpması olabilir, aynı zamanda normalden daha az çarpması yani bradikardi olabilir. Ancak kalbin normal değerlerden daha fazla atması durumuna taşikardi denir.

Taşikardi Ölümcül Olabilir mi? Ve Kalp Krizine Neden Olur mu?

Taşikardinin türüne göre bu durum değişebilir. Özellikle ventriküler ve supraventriküler taşikardi gelişirse ölümlere kadar gidebilen ağır tablolar olabilir. Uzun süre devam eden kalp hastalıkların neden olduğu taşikardi durumlarında kalp krizine neden olabilir ayrıca taşikardi atakları nedeni ile ölümler olabilir. Taşikardi rahatsızlığı son derece tehlikeli ve kişilerin ciddiye almaları gereken bir rahatsızlık olup, uzman bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.

İleri Yaşta Taşikardi

Taşikardi hastalığında özellikle risk taşıyan gurupta yaşlı kişiler ve ailesinde ritim bozukluğu hastası olanlar bulunmaktadır. İleri yaşta olan kişilerde gençlere oranla taşikardi oluşma olasılığı her zaman yüksktir.

İlgili Konumuz: Ritim Bozukluğu, Aritmi, Kalp Çarpıntısı Belirtileri ve Tedavisi

Bebeklerde Taşikardi

Çok sık karşılaşılmasa da bazen bebeklerde taşikardi yada kalp ritim bozuklukları ortaya çıkabilmektedir. Bebeklerde olsun yada çocuklarda olsun taşikardi hastalığının oluşma nedeni sıklıkla doğumsal olmaktadır. Ayrıca kalpte olan elektriksel sistemde gecikme olması ve gereğinden çok uyarı yapılması da bebeklerde ve çocuklarda taşikardi nedeni olarak görülebilir.

Taşikardi Bitkisel Tedavisi Olur mu?

Taşikardi bitkisel tedavi yöntemleri uygulanmadan önce hastaların kesinlikle doktorlarından onay almaları, kendi başlarına bilinçsiz şekilde bu yöntemleri uygulamamaları gerekmektedir. Bunun nedeni kullanılan ilaçlar taşikardi bitkisel tedavisi ile etkileşime geçerek istenmeye sonuçlar getirmesi yada sonuç alınamaması gibi sorunlara yol açabilir.

Şeker pekmezi: Şeker pekmezi içerisinde fazlaca demir, megnezyum ve potasyum barındırır. Taşikardiye kansızlık neden oluyorsa şeker pekmezi etkili olabilmektedir. Bir fincan suya bir çorba kaşığı şeker pekmezi atarak günde bir defa içebilirsiniz.

Tarçın: Tarçın sıklıkla tatlılarda tercih edilmekte olup, tarçından taşikardi tedavisi içinde yararlanmak mümkündür. Yüksek tansiyona iyi gelen tarçından yararlanabilirsiniz. Bunun için bir su bardağı suya bir çay kaşığı tarçın ilave edebilir ve günde bir defaya mahsus tüketebilirsiniz.

Kedi otu: Kedi otunu kesinlikle hamile kadınların tüketmemesi gerekmekte olduğunu en başta belirtilelim.

Kedi otu özellikle taşikardi stres, endişe ve korku gibi durumlardan kaynaklandığında etkili olabilir. Bunun için on damla kedi otu tentürünü bir bardak suya karıştırın ve tüketin. Kedi otu uzun süre kullanılmamalı, kullanımı 1-2 haftayı geçmemeli ve kesinlikle doktor kontrolünde olmalı.

Melisa: Melisa otu özellikle kalp çarpıntısına iyi gelerek taşikardi tedavisinde etkin rol oynayabilir. Bitkinin çayını hazırlayarak tüketebilirsiniz. Bunun için bir çay kaşığı kurutulmuş olan melisa otunu, bir fincan sıcak su ile buluşturunuz ve 5 dakika kadar demlenmeye bırakın ardından için.

Taşikardi Hastalarına Önemli Notlar

Taşikardi hastalığından korunmak için kalp sağlığı açısından sorun teşkil eden bir durumun olmaması veya kalp rahatsızlığına yakalanma olasılığını minimumda tutarak kalp dostu bir hayat sürmek gerekmektedir.

 • Sağlığınıza uygun olan egzersizleri düzenli olarak yapmaya çalışın.
 • Sağlıklı ve kalp dostu beslenmeyi alışkanlık haline getirerek, hayatınıza yansıtın.
 • Sağlıklı kiloda olmaya özen gösterin.
 • Tansiyon ve kolesterol değerlerinize çok dikkat edin.
 • Aşırı kafein tüketmeyin.
 • Stresi olabildiğinde hayatınızdan çıkarın.
 • Hangi ilacı kullanıyor olursanız olun, mutlaka hekiminiz bunu bilsin.
 • Eğer bir kalp hastalığı mevcutsa mutlaka hekiminizin tedavi planına uyun.
 • Uyuşturucu madde kesinlikle kullanmayın.
 • Stresi azaltmak için nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Yoga, meditasyon gibi. Stresi ve kaygılarınızı kontrol altında tutmakta zorlanıyorsanız uzmanlardan yardım isteyiniz.
Daha Fazla Göster

DR. ONUR

1995 Adana doğumlu olan Onur Kalsin, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi olarak araştırma yapmayı ve içerik üretmeyi seven biridir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu
Kapalı