Psikoloji

Likantropi Nedir? Belirtileri ve Tedavisi Nasıl Olur?

Neredeyse insanlık kadar tarihi olan bir sendrom olarak belirtilebilecek olan Likantropi nedir, belirtileri, tedavisi ve bu sendrom hakkında merak ettiğiniz bütün bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Kurt adam sendromu olarak da belirtebileceğimiz bu hastalıkta kişi bir hayvana dönüşebildiğini ve diğer insanları bir hayvana dönüştürebildiğini iddia etmektedir. Bazı kişiler ise bunu açık olarak beyan etmeseler de hayvan benzeri davranışlar göstermektedirler.

Çok nadir olarak görülmekte olan bu hastalık ile ilgili çok fazla araştırma yapılmasına rağmen henüz tedavisinde kesin bir sonuç alınamadığı da bilinmektedir. Kimi doktorlar tarafından tek başına Likantropi hastalık olarak değerlendiriliyor olsa da kimi doktorlar tarafından ise şizofreni, bipolar, depresyon gibi hastalıkların yansıması olarak ortaya çıkmaktadır.

Likantropi Hastalığı

Tarih boyunca kendini kurt adam sanan ve bir kurt gibi davranan ve vahşice davranışları ile çevrelerine zarar gören insanlar var olmuştur. Hastalığın ismi de lykos yani Yunanca kurt ve anthropos yani adam anlamına gelen iki kelimenin birleşimi ile oluşturulmuştur. İlk kullanımı da 1584 yılına kadar dayanmaktadır. Özellikle Avrupa’da orta çağda ve günümüze kadar pek çok vahşice seri cinayetler işlenmiş ve bu cinayetleri işleyen kişilere ise verilen isimler arasında kurt adam da bulunmaktadır. Likantropi hastalığı olan kişilerin de kendilerinin kurt adam gibi göründüğünü ve hatta onlar gibi hissettiklerini belirttikleri görülmektedir.

Bu kişiler vücutlarında kıllanma olduğunu ve vücutlarının küçüldüğünü hatta bundan dolayı kaslarında ağrılar olduğunu belirtmektedirler. Bunu adeta gerçek bir duygu olarak yaşıyor olmalarının yanında duygusal olarak da kurt adam gibi hissettiklerini söylemektedirler.

Likantropi Hastalığı Nedenleri

Likantropi hastalığı nedenleri ilk olarak ortaya çıktığı günlerden bu yana araştırılmaya devam edilmiş olsa da bunun genetik mi yoksa çevresel faktörlerden mi kaynaklı olduğu konusunda ise araştırmalar hala devam etmektedir. Orta çağda bu hastalığın görüldüğü insanlar için ‘’Şeytanın etkisine girmiş, ruhunu şeytana satmış’’ şeklinde bir düşünce hakimdi. Bu dönemde insanların büyülerin etkisi ile de bu şekilde kurt adama dönüştüğü düşünülmekteydi. Bu hastalıkta kişilerin inançları ve patolojik gelişimleri arasında yaşanan çelişkilerden ortaya çıkabilmektedir. Hastalığın nedenleri arasında şunlar sayılabilmektedir.

 • Şizofreni
 • Affektif bozukluklar
 • Psikoz
 • Alkol kullanımı
 • Uyuşturucu madde kullanımı
 • Kişilik bozukluğu
 • Anti sosyal kişilik
 • Yoğun şekilde yaşanan aşağılık kompleksi
 • Güçlü ve bastırılmak istenen suçluluk duygusu
 • Çocuklukta kişinin kendini bir hayvan ile özdeşleştirmesi
 • Çocukluk döneminde yaşanan sevgi ve ilgi eksikliği

Bu gibi nedenler sıralanıyor olsa da Likantropi kimi doktorlar tarafından tek başına bir hastalık olarak tanımlanmakla birlikte kimi doktorlar tarafından ise şizofreni ve psikozların bir uzantısı olarak tanımlanmaktadır. Benlik kimlik bozukluğu olarak tanımlanan bu hastalık kişinin kendisini bir hayvana dönüşüyor olma hissi vermesinin yanında ayrıca onun gibi hissederek diğer insanlara zarar verme isteğinin de olmasına neden olmaktadır.

Bu hastalığı araştıran bazı doktorlar tarafından ise bu kişilerin ilgi ve şefkat yoksunu olan aşağılık kompleksini üst seviyelerde yaşayan kişiler oldukları yönünde değerlendirme yapmaktadırlar. Kaotik olarak cinsellik sorunu olan kişilerinde Likantropi sendromu yaşadıkları görülmektedir. Yapılan araştırmalar ile bu hastalığın kişinin çocukluğunda yaşadığı travmaların ve o zaman içinde kendilerini bir hayvan ile içselleştirmenin de etkisinin olduğu görülmektedir.

Likantropi Hastalığı Belirtileri

Likantropi hastalığı belirtileri aslında kişinin kendisi belli etmedikçe etrafında ki insanlar tarafından fark edilmesi pek mümkün değildir. Toplumda pek çok kişinin bu hastalığı içlerinde yaşadıkları bu duygularını etraflarına anlatmadıkları bilinmektedir. Bunun yanında genel olarak hastalığın belirtilerini şu şekilde saymak mümkün olmaktadır.

 • Kişinin kendinin zaman zaman bir hayvana dönüştüğünü hissetmesi bu hayvan genellikle kurt olmakla birlikte bazen aslan, kaplan ayı da olabilmektedir.
 • Kişinin hayvana dönüştüğünü gerçekten içselleştirmiş olduğundan vücudunda kıllanma olduğunu bedeninin küçüldüğünü iddia etmesi
 • Tıpkı dönüştüğüne inandığı hayvan gibi saldırgan davranışlar sergilemesi ve kimi zaman insanların ve hayvanların canlarını alarak vahşice cinayetler işlemesi

Likantropi Hastalığının Teşhisi

Likantropi hastalığının teşhisi hastanın kendisini dönüştüğüne inandığı hayvan ile içselleştirmiş olmasından ve bunu bir hastalık olarak görmemesinden dolayı aslında zor olabilmektedir. Çünkü kişi bunu bir hastalık olarak kabul etmediğinden doktora gitmemektedir. Ancak kişinin yakınları tarafından ya da bir suç işlemesi halinde adli olarak yapılan kontrollerde teşhisi yapılabilmektedir. Bu hastalık kimi zaman şizofreni gibi diğer psikiyatrik hastalıklar ile birlikte ortaya çıktığı için şu yöntemler teşhis için kullanılmaktadır.

 • Kişinin beyin MR’ı çekilmektedir.
 • Kişinin çocukluk günleri ve yetişkinlik günlerinde ki davranışlarının ne yönde olduğu araştırılmaktadır.
 • Kişinin yakın çevresi ile görüşülmekte ve onlardan hastanın uygun olmayan davranışlarının neler olduğunu anlatmaları istenmektedir.
 • Kişiye kendini hangi hayvana dönüştüğüne inandığı yönünde sorular sorulmaktadır.
 • Kişi klinik ortamda incelenmekte ve davranışlarının gerçekten bir hayvan ile benzerlik gösterip göstermediği takip edilmektedir.

Likantropi Tedavisi

Likantropi tedavisi konusunda yapılan çalışmalar arasında çeşitli ilaç ve terapiler yer almakla birlikte henüz bu sorunu yaşayan kişiler için tam bir iyileşme olduğunu söylemek doğru olmamaktadır. Tam bir tedavinin belirlenmemiş olmasında ki en önemli etki ise hastalığın ender olarak görülüyor olmasıdır. Az sayıda vaka görülmekte ve çoğu insan ise bu hastalığın belirtilerini gösteriyor olsa da bir suç işlemediği durumlarda psikolojik yardım almak için doktora gitmeyi ret etmektedirler. Bunun nedeni ise kişinin kendini hasta olarak kabul etmiyor olmasıdır.

Hastalığın her insanda belirtisi kendini bir hayvan ile özdeşleştirme olarak görülmesine rağmen kimi insan bunu içinde yaşamayı tercih ederken kimi insan ise bunu çevresine de yansıtmaktadır. Teşhisinin koyulmasında da bu nokta önem taşımaktadır. Likantropi hastalığının teşhisinin koyulmasında kişinin kendini bir hayvan gibi hissettiğini belirtmesinden çok bir hayvan benzeri davranışlar göstermesinin etkisi bulunmaktadır.

Bu hastalığın etkisinde olan kişilerin ise tedavisinin uzun bir süreç olduğu da bilinmektedir. Çünkü kişi bunu içsel olarak hissetmekte ve kendini hasta olarak kabul etmemekte tedaviyi de kesinlikle kabul etmemektedir. Çevrenizde geceleri kurt adama dönüştüğünü ya da başka bir hayvana dönüştüğünü iddia eden bir kişi olduğundan bunun enderde olsa görülen bir hastalık olduğunu bilmeli ve onu ciddiye alarak mutlaka bir doktor tarafından kontrol edilmesini sağlamalısınız. Bu olmadığında ise tarihte çok olmasa da zaman zaman görülen ve vahşice işlenmiş cinayetler ve korkunç kurbanların sorumlusu olan kişilerin bu hastalığı yaşadığını unutmamalı ve çevrenizde ki kişinin de aynı vahşice şeyleri yapabileceğini bilmelisiniz. Hastalığın tedavisi için uygulanan yöntemler ise şu şekildedir.

 • Düzenli olarak terapi görmesi hastanın çocukluğunda yaşadığı bir travma varsa bunun tespiti ve tedavisinin yapılması
 • Antidepresan ve antipsikopatik ilaçlar kullanması ilaçların etkisinin yetersiz olması halinde yeni ilaçların tedaviye eklenmesi
 • Şizofreni ve bipolar gibi çeşitli psikiyatrik hastalıklar ile birlikte ortaya çıkıyor olması nedeniyle bu hastalıkların tedavisinin yapılması

Likantropi Hastalığının Kültürlerde Yeri

Çok ender olmakla birlikte antik çağlardan bu yana görülen bu hastalık eski zamanlarda bir hastalık olarak değil aksine erişilmek istenen bir özellik olarak da görülebilmiştir. Kabilelerde bir hayvana dönüştüğünü iddia eden kişiler saygı görmüş hatta kabilenin din adamı olarak belli bir konuma gelebilmişlerdir. Orta çağda ise bu kişiler için cadı ve şeytanın etkisinde oldukları düşünülerek yakılmalarına kadar varan bir cezalar söz konusu olmuştur. Günümüzde ise bu bir hastalık olarak değerlendirilmekte ve tedavi edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Likantropi hastalığının kültürlerde yeri incelendiğinde ortaya çıkan ilginç bir bulgu ise dünyanın her kültüründe mutlaka yer alıyor olmasıdır. Bunda insanların kurt, ayı, kaplan, aslan gibi hayvanların güçlerine olan hayranlıkları ve özellikle eski çağlarda bu hayvanların insanlar karşısında güç olarak üstün olmalarının etkisi bulunmaktadır.

Likantropi bütün dünya kültürlerinde olduğu gibi Türk kültüründe de yer almaktadır. Türk kültüründe ise Erbörü adıyla anılmaktadır. Türk mitolojik efsanelerinde dolunayda kurt adama dönüşen kişiler bulunurdu. Türk kültüründe bu kişilerin büyülerin yardımı ile bu özelliği kazandıklarına inanılmaktaydı.

Likantropi sendromu yaşayan kişilerin bunun yanında diğer psikopatik hastalıklarında etkisinde olabilecekleri göz ardı edilmemeli ve diğer hastalıklar konusunda da araştırma yapılması gerekmektedir. Bazı doktorların belirttiği gibi şizofreni gibi psikiyatrik hastalıkların etkisi ile ortaya çıkması durumunda bunun tedavi edilmesi ile birlikte kurt adam sendromu da kendiliğinden tedavi edilebilmektedir.

Likantropi Hastalığının Tarihi Gelişimi

Çok eski tarihlerden bu yanan görülen Likantropi hatalığının tarihi gelişimi incelendiğinde bunun belli bir bölgeye özgü olmadığı dünyanın farklı bölgelerinde zaman zaman ortaya çıkan bir durum olduğu görülmektedir. Antik çağa dair öyküler ve efsaneler incelendiğinde de bazı zamanlarda aniden ortaya çıkan kurt adamlardan söz edildiği görülmektedir. Antik Yunan’da Zeus ile kurt adam arasında bir bağlantı bulunmaktadır. Hatta bir efsanede Lykaios dağında verilen bir şölende ortaya içinde insan eti bulunan yiyecekler getirilir ve bu yiyecekten yiyen rahiplerin bir kısmının ise kurt adama dönüştüğü görülür.

Likantropi olan kişilerin varlığına Roma döneminde de rastlanmaktadır. Roma döneminde kurt adama dönüşmek için belli otların yenmesi ve tılsımlı sözlerin söylenmesi yeterli olmaktaydı. Bu hastalığın kurt adam olarak tanımlanmasına rağmen dünyanın farklı bölgelerinde insanların farklı hayvanlara dönüştüğüne inanılmaktaydı. Bunlara örnek vermek gerekirse, Çin ve Japonya’da kaplan, Afrika’da aslan, Avrupa, Kuzey Asya’da kurt veya ayı olduklarına inanılırdı.

Daha Fazla Göster

DR. ONUR

1995 Adana doğumlu olan Onur Kalsin, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi olarak araştırma yapmayı ve içerik üretmeyi seven biridir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu
Kapalı