Psikoloji

Boanthropy Sendromu Nedir? Belirtileri ve Tedavisi?

Boanthropy Sendromu

Boanthropy olarak bilinen öküz sendromu, bireyin kendisini bir inek ya da öküz olarak görmesi şeklinde adlandırılmaktadır. Bu anlamda ciddi bir rahatsızlık olmaktadır. Bazı insanlara göre bu hastalık bir rüya sebebi ile başlar ve sonrasında uyanık haldeyken de devam etmektedir. Sonrasında da bireyin vücudunu tamamen ele geçirmiş olduğunu düşünürler. Eğer birey rahat bir şekilde etki altına alınıyorsa hipnozun bu hastalığa sebep olma ihtimali yüksektir.

Bu öküz sendromu denilen ve günümüzde görülen Boanthropy, şu an yaşadığımız modern dünyada çokça zorluk çekmektedir. Uzmanlar ise bu konuyu incelediğinde hastalarda pek çok semptomun olduğunu görmüşlerdir.  Bu semptomların başında da hastanın vejetaryen olma eğilimi olmaktadır. Sonrasında da kontrol edilemeyen bir şekilde inekler gibi ses çıkarır ve yediği besinleri ise büyülü bir çimen tadı olarak tanımlamaktadır. En sonda çimenli bir alanda uyandığını gören hasta, kendi çevresinde büyükbaş hayvanlar var ise kendisi de sürüye katılır ve onları taklit ederek yaşamaya başlar.

Tarihte Bazı Dini Kaynaklarda Bahsedilmiştir

Bazı dini olan kaynaklarda yer alan bilgilerde ise eskiden Boanthropy sendromuna yakalan kişilerin olduğu görülmektedir. Örnek verecek olursa ilk etapta İsrail oğullarında yaşanmıştır. Babil kralı olan İsrail oğullarından Kenan’ı sınır dışı eder ama belli bir süre geçtikten sonra ise kitabında açlıktan ot yediği ve kendini resmen bir öküz gibi hissettiği yazılmaktadır. Bunun için çeşitli yabancı kaynakları incelemeniz mümkündür. Dini kaynaklarda bu hastalığa yakalanan insanların oldukları yazılmaktadır. Tek örneği iseİsrailoğlularının Kenan’dan sınır dışı etmeye sebep olan Babil kralı II. Nebulkadnezar hakkında, kendisi için “insanlıktan çıktığını ve öküzler gibi otladığını”  olduğu Daniel kitabında geçer.

Maalesef ki hastalığın herhangi bir tedavi konusunda kesinliği yoktur. Genel olarak psikolojik destek aşağılanması şeklinde ilerlenirse de eğer hastalık en üst seviyeye ulaşır ise bireye insan olduğunu hatırlatmakoldukça zor olmaktadır. Normal haline dönmesi ise o anki yeni durumunu ne kadar benimsediği ile alakalıdır. Boanthropy, yunan dilinde öküz anlamında gelen bous kelimesi ile insan anlamına gelen antropos kelimesin birleşiminden meydana gelmektedir.

Tıbben esas olarak çoğunlukla erkek bireylerde görülmektedir. Aynı zamanda delüzyonel bir bozukluk olarak ortaya çıkar. Bu rahatsızlıkta birey, kendisinin bir öküz ya da sığır olduğunudüşünerek hareket eder ve tam olarak da bu hayvanların davranışlarını sergileyebilmek için çaba gösterir. Ayrıca çıplak olarak 4 ayak üzerinde durma hali göstererek otlanma ve inek sesleriçıkarmaktadırlar.

İlginizi Çekebilir:  Panik Atak Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Boanthropy Neden Olur?

Boanthropy maalesef günümüz modern dünyasında da rastlanmaktadır. Birey kendini öküz ya da inek gibi büyük bir baş hayvanı türevi olarak görmeye başlar ve bu düşünce içinde de yaşamaya çalışmaktadır. Bireyin hipnoz, telkin ya da kendi kendine telkin etme yolları ile bu tür düşüncelere katkı sağlamaya sebep olabileceği var sayılmaktadır. Hastalık üzerine yapılan bazı açıklamalarda bir grup enzim bozukluğunun depresyon, paranoya, halüsinasyon ya da anksiyete sebepli olarak nörolojik bozukluklar sebebiyet vermesi ile (porfiria) gene felç geçirme durumu ya da frengi kaynağı olabilecek bir felç demansı olduğu yazmaktadır.

İlginizi çekebilir: Depresyon Nedir? Çeşitleri,Belirtileri,Tedavisi?

Uygulanan tedavilerde kesin bir sonuç çıkamamak ile beraber, konuşmanın ya da danışma gibi terapilerin kişiye göre işe yarayacağı da bilinmektedir. Ama zamanında İbn-i Sina’nın uyguladığı iyileşme metodu ise maalesefbilinmemektedir. Çünkü kendisine ulaşılamamıştır. Öküz sendromu yani diğer ismi ile Boanthropy sendromu, kişinin resmen kendin bir büyükbaş hayvan olarak hissetmesi olan durumdur. Bu durum ciddi anlamda kişinin psikolojisini bozulmasına ve ciddi bir sıkıntılı durum olduğunungöstergesiolmaktadır.

Kişilerin bazılarında bu durum bir rüya görme hali ile başlarken, bu durum gözlemlenmiş ve sonrasında da durum bu şekilde devam etmiştir. Bu rüya hali ise uyanık iken bile bireyi aklına girebilir ve kendini yine bir şekilde inek ya da öküz gibi hissetmesine sebep olabilmektedir. Eğer kişinin bünyesi oldukça zayıf bir hal gösteriyorsa, bu durumda ise hipnoz etkisi ile bu hastalığa yakalanabilmişdurumunun olduğugözlemlenmiştir.

Boanthropy Belirtileri Nelerdir?

Evet duyduğunuz üzere bu öküz sendromu denilen hastalık hala günümüzde de görülmeye devam etmektedir. Her ne kadar teknoloji bu kadar gelişse ve dünya giderek teknoloji alanında ilerlese de bu vakalara hala rastlanılmaktadır. Hatta uzmanlar bazı bireylerin, Boanthropy sendromuna yakalanmalarına dair bazı belirtiler bulmuştur. Ancak en önemli nedenlerden biri ise önceden bahsettiğimiz gibi vejetaryenliğe meyilli olmaktan kaynaklanmaktadır. Eğer hasta vejetaryenlik durumunu abartır ve canlı ot yemeye başlayabilir.

İlginizi Çekebilir:  En Yaygın Görülen 4 Depresyon

Çok daha sonraki zamanlarda da birey çok ciddi bir düzeyde psikolojisi bozulabilir ve kendini inek ya da öküz gibi hissedebilir. Hatta birey enteresan bir şekilde inek gibi ses çıkarabilir ve bu şekilde dolaşmaya başlayabilir. Bazı konuşulan kişiler ile kişi kendisini inek gibi hisseder. Bu anlamda otun tadını başka hiçbir yemekte bulamadığını ve otun benzersiz bir tadı olduğunu düşünmektedir. Hatta bazen hasta bu durumu daha da abartabilir ve çimlerin içinde yaşamaya da başlamışlardır. Bütün yaşamlarını çimler üzerinde kurarlar ve bir inek sürüsü görmeleri halinde de onların yanında giderler ve aynı inek gibi ses çıkarırlar.

Boanthropy oldukça nadir görülmek ile beraber, bu rahatsızlık için uğraşılan vaka çalışmalarının haricinde bir araştırma yapmak pek de mümkün olmamaktadır. Ancak bu düşüncen, en tuhaf örneklerinden biri ise kitaplardan birinden rastlanılabilir. Az önce yukarıda da bahsettiğimiz gibi eski ahit kitabı olan Daniel isimli kısımda, 2. Nebuchadnezzar adlı bir kral vardır. Bu kadim kral ünlü Babil’in asma bahçelerini kuran kişidir. Aynı zamanda da bu hastalıktan mustariptir. Meşhur kral kitapta tarif edildiği şekil, insanlık çıkmış ve yeşil otları aynı bir öküz gibi yiyen biri olarak tanımlanmıştır.

Başka bir ünlü Boanthropy örneği ise İran geleneklerinde ortaya çıkmaktadır. İranlı Büveyh prensi olan MecidEd-devle, kendisini inek sanmış ve böyle bir yanılsama içine girmiştir. Sürekli inek sesleri çıkarmakta olan ve kesilip etinin tüketilmesi üzerine de konuşmalar yapmaktaydı. Sahip olunan geleneğe göre ise bu kişi ünlü bilim insanı İbn-i Sina tarafından iyileştirilmiştir.

Boanthropy Tedavisi Nasıl Olmalıdır?

Hastalığın çok kesin bir tedavi şekli olmamak ile birlikte işin altında ise pek çok psikolojik durum olabilmektedir. Ayrıca bu hastalıkta bireyler eğer en üst noktalara ulaşırsa kişiye inek ya da öküz olmadığını ve kendisinin bir insan olduğuna inandırmak nerdeyse imkansız hale gelmektedir. Bu sebeple ciddi bir tedavi süreci geçirmek gerekir.

Tıptaki adı ile Boanthropy olarak bilinen bu öküzsendromu aslında çok ciddi bir psikolojik rahatsızlık olma özelliği taşır. Genel olarak rüyalarında büyükbaş hayvan olduğunu gören bu insanlar, sonrasında da ayvan olduklarına inanmış ve yaşamlarını da bu şekilde sürdürmeye devam etmiştir. Anskiyete hastalarında ya da daha öncesinde anksiyete tedavisi görmüş hastalarda görülebilen bu rahatsızlıkta ilginç bir özellik vardır. O da şudur ki hiçbir şekilde anskiyete probleminiz yoksa bile hipnoz bilen bir kişinin sizi öküz olduğuna inandırmış olma seçeneği de mevcuttur. Hastalıkta ilk belirtisi bir anda aniden gelen vejetaryenlik eğilimi olmaktadır. Daha sonralarında ise hastada kontrolsüz bir halde inek sesi çıkarmayabaşlamasınasebep olur.

İlginizi Çekebilir:  Capgras Sendromu Nedir?Belirtileri ve Tedavisi ?

Ayrıca yenilen her şeyden de çimen tadı aldığını iddia etmektedir. Bütün bunların sonunda da çimenlik bir alanda uyanır. Çevresinde ise eğer sürü bulunuyorsa, sürüye katılmak ve hayvanları taklit etmeye başlayabilirler. Esasında bu hastalık oldukça eskiye dayanır. En eski tarih kitaplarında bile bu insanların hikâyeleri mevuttur. Hatta bazı dini kaynaklarda, Boanthropy sendromundan mustarip olan bireyler görülmektedir. Tarihteki en büyük örneği ise her zaman için İsrailoğullarını, Kenan’dan sınır dışı etmiş olan Babil kralı II. Nebulkadnezar hakkında Daniel kitabında en iyi örnek bulunmaktadır. Orada kendisinin insanlıktan çıktığını ve aynı öküzler gibi otladığından bahseder.

Boanthropy Hastaları Günümüz Dünyasında Acı Çeker

Boanthropy günümüzde de görülebilmekle beraber, hastaların şimdiki dünyada da oldukça zorluklar çekmesine de sebep olmaktadır. Maalesef ki hastalığın kesin bir şekilde tedavisi bulunmamaktadır. Ancak psikoterapi ile hastaya insan olduğu hatırlatılmaya çalışılmaktadır. Bu durum ise o kadar kolay olmamaktadır. Eğer hasta hatırlasa bile modern insan yaşamına uyum sağlanası da pek kolay olamayacaktır. Hasta bu rahatsızlığında son evreye girdiyse, yani insanlığa dair tüm kavramları unutup tamamen hayvan olmuş gibi hissediyorsa, normale dönmesi imkansız denilebilir.

Bunlarla birlikte hipnoz etkisi altında olursa, ters hipnoz ile eski yaşamına dönmesi mümkün olabilir. Hastalar kendilerindeki bu davranışın bir riya ile başladığını ve sonrasında da devamının geldiğini söylerler. Günlük hayatlarında da büyük bir şekilde büyükbaş hayvan gibi davranışlar etki gösterir. Genelde anksiyete tedavisi gören hastalar için rüya ile başlayan Boanthropy, kişiye rüyasında büyükbaş hayvan olduğunu gördürtür. Uyandığında da kendisinin büyükbaş hayvan olduğuna yönelik inancı devam etmektedir.

Hastalığın başlarında kişi vejetaryenliğe eğilim gösterse de sonrasında istemsiz olarak inekler gibi ses çıkarır. Yediği besinler de büyülü bir çimen tadına dönüşür. Sonraki evrede otlanma ihtiyacı duyar, yakınında büyükbaş varsa sürüye girerek ve onları taklit eder. En kötüsü ise hastanın insan olduğunu artık unuttuğu evredir.

İlginizi çekebilir: Cotard Sendromu Nedir? Belirtileri ve Tedavisi ?


Daha Fazla Göster

DR. ONUR

1995 Adana doğumlu olan Onur Kalsin, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi olarak araştırma yapmayı ve içerik üretmeyi seven biridir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın


Başa dön tuşu
Kapalı