Kanser

Akciğer Kanseri Belirtileri Nelerdir

Akciğer Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Kanser, belli türleri bulunan önemli hastalık türlerinden biridir. Her kanser kendi arasında belli ölüm riskleri içermektedir. Akciğer kanseri belirtileri gösteren hastalar ne yazık ki en çok ölüm riskine sahip olan hastalık grubu içerisinde bulunmaktadır. Bu bağlamda hastalığın yakından takip edilmesi, erken teşhis edilmesi ve hastalıktan korunabilmek için maksimum oranla dikkatli olunması gerekmektedir. Hastalığın teşhisinden sonra akciğer kanserine ne iyi gelir başlığı altında alternatif tıp önerileri sayılmaktadır. Ancak bu önerilerin medikal destek alınmasından önemli olmadığı bilinmelidir. Hastalar öncelikle uzmanlara danışarak bir tedavi haritası oluşturmak zorundadır. Aksi hallerde hastalığın ilerleme hızı artırılabilmektedir.

İlginizi çekebilir: Akciğer Embolisi Nedir, Neden Olur Belirtileri İle Tedavisi

Bu kanser son evreye geldiğinde hastaları mutlak bir ölüm beklemektedir. Bundan ötürü akciğer kanserinin ilk belirtileri nedir hakkında bilgi edinimi şarttır. Akciğer kanserinin ilk belirtileri nedir hakkında bilgi edinmesi gereken ilk grup ise aktif olarak sigara içen kişilerden oluşmalıdır. Yapılan araştırmalara göre akciğer kanseri belirtileri gösteren hastaların neredeyse tamamı aktif sigara kullanıcısıdır. Ancak son yıllarda pasif içicilikten kaynaklanan kanser vakalarında da bir artış tespit edilmiştir. Bu neden yüzünden bireyler sigara dumanı olan yerlerden uzak kalarak olası kansere yakalanmak ihtimallerini de aşağılara çekebilmektedir.

Akciğer Kanseri Nedir?

Kanserin genel tanımı olarak kandaki akyuvar hücrelerinin hızlı bir şekilde artması verilmektedir. Bu tanımının akciğere uyarlanması ise kanserinin türünü belli etmektedir. Akciğer kanseri belirtileri tespit edilen hastaların akciğerlerinde yer alan dokulardaki hücrelerin sayısı giderek artmaya başlamaktadır. Artma neticesinde ise öncelikle akciğer dokusunda bir tümör meydana gelmektedir. Kitle olarak da nitelendirilebilen tümörün öncelikle akciğer içerisinde büyüdüğü bilinmektedir. İyi ya da kötü huylu olup olmadığı test edilebilen tümörler ilk evrelerde cerrahi müdahale ile alınabilmektedir. Tümörün iyi huylu veya kötü huylu olmasının akciğer kanseri nedenleriyle bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Ancak bu kanserin belirtilerinin net olarak algılanmaması hastalığın ileriki evrelere taşınmasına yok açmaktadır. İlerleyen evrelerde ise sadece akciğerlerde bulunan tümörler, kitleler halinde vücudun farklı organ ve dokularına yayılmaktadır. Erkeklerde de kadınlarda da görülen kanserlerden biri olan bu türde erken teşhis büyük bir hayati önem arz etmektedir. Bahsedildiği üzere akciğerlerdeki kitlelerin diğer organlara yayılması kansere bağlı ölüm oranlarının artmasına neden olmaktadır. Pek çok hasta tümörlerinin kötü huylu olması yüzünden de hayatlarını kaybetmektedir. Ancak akciğer kanseri nedenlerinin araştırılıp evre tespiti ve başarılı bir tedavi haritası ile hayatını sürdüren hastalar da bulunmaktadır. Bundan dolayı hastaların umutlarını kaybetmemeleri tavsiye edilmektedir.

İlginizi çekebilir: Kan Kanseri (Lösemi) Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Akciğer Kanseri Belirtileri – İlk Belirtileri

Akciğer kanseri belirtileri ve akciğer kanserinin ilk belirtileri farklı olarak algılanmalıdır. Hastalığın ilk belirtileri kolaylıkla yakalanabildiği için teşhis açısından da bir kolaylık elde edilmesi mümkündür. Öncelikle bu rahatsızlıkta ilk göze çarpan şey uzun süreli öksürük krizlerinden oluşmaktadır. Krizler, geçmediği gibi her geçen gün şiddetini de artırmaktadır. Fakat öksürük başka nedenler yüzünden de meydana gelebilmektedir. Öksürüğün akciğer kanserinin ilk belirtilerinden biri olarak nitelendirilebilmesi için bireylerin aktif tütün kullanıyor olması ya da ailelerinde bu tip hastalıklarla uğraşanların bulunması gerekmektedir. Yine de pasif içicilikten ötürü akciğer kanserinin ilk belirtileri arasında öksürük gören kimseler de bulunmaktadır.

Akciğer kanserinin ilk belirtileri nedir?” araştırmalarında göğüs ağrısı da bir cevap olarak verilmektedir. Akciğer kanserinin ilk belirtileri nedir hakkında yapılan araştırmalarda göğüs ağrısının çeşitlerine de dikkat edilmesi gerektiği yazmalıdır. Çünkü kanser, gülerken, hareket ederken ya da öksürürken şiddetlenen göğüs ağrılarını belirti olarak kabul etmektedir. Akciğer kanserinin ilk belirtileri nedir içeriklerinde halsizlik ve nefes alma zorlukları da yer almaktadır. Sayılan unsurlarının iki ya da üçü aynı anda görülüyorsa akciğer kanseri belirtisine yönelik şüpheler artmaktadır. Akciğer kanseri belirtisi sırt ağrısı olarak da kendini göstermektedir. Sorunun akciğerlerde olması kişilerin sırt ağrısı çektiklerini zannetmelerine yol açmaktadır. Akciğer kanseri belirtisi sırt ağrısının yanı sıra ilerleyen dönemlerde enfeksiyonların sık olarak tekrar etmesi ve parmakların çomaklaşması gibi belirtiler de göstermektedir.  Akciğer kanseri belirtilerinin uzmanlar tarafından teşhis edilmesi şarttır. Çünkü belirtiler farklı hastalıklara da işaret edebilmektedir.

Akciğer Kanseri Olan Ne Kadar Yaşar?

Akciğer kanseri belirtisi gösteren ve hastalığı teşhis edilen hastalar için en büyük merak konusu yaşam sürelerinden oluşmaktadır. Akciğer kanseri olan ne kadar yaşar hakkında net rakamların verilebilmesi için hastaların bireysel ve detaylı şekilde muayene edilmesi şarttır. Çünkü akciğer kanseri yaşam sürelerini, hastalığın evrelerine göre belirlemektedir. Bunun yanı sıra ilerleyen tedavi sistemleri sayesinde de yaşam sürelerinin arttığını söylemek mümkündür. Yakın geçmişe kadar akciğer kanseri olan ne kadar yaşar sorununa yönelik yapılan açıklamalar yüzdelik dilimler şeklinde yanıt alıyordu. Alınan yanıtlar ise %15 ila %20 arasındaydı. Fakat günümüzde akciğer kanseri belirtisi gösteren hastaların yaşam sürelerini içeren ortalamalar %60’ların üzerine çıkmıştır. Yaşam sürelerinin yüksek olmasında hastalığın erken teşhis edilmesinin de etkisi oldukça büyüktür. Akciğer kanseri yaşam sürelerini yakından etkileyen teşhiste akciğerden alınan dokuların net sonuçlara varmada önemli bir etkisi bulunmaktadır. Biyopsi uygulamaları küçük şehirlerde bile kısa süre içerisinde sonuçlanma garantisi ile gerçekleştirilebilmektedir. Sonuçlara göre kesin tanıların konması mümkündür.

Akciğer Kanseri Yaşam Süreleri

Hastalar ne kadar yaşar? şeklinde yapılan yeni açıklamalar çerçevesinde hastalığa daha umut verici yaklaşmak mümkündür. Artık akciğer kanseri belirtileri, özellikle risk grubunda yer alan hastalar tarafından kısa süre içerisinde fark edilmektedir. Bu da uzmanlara danışma süresini kısaltarak erken teşhis ve tedavi imkânı yaratmaktadır. Hastalık açısından risk grubunu oluşturan kimseler ise sigara alışkanlığına sahip olanlar ya da pasif olarak sigara dumanına maruz kalan bireylerden meydana gelmektedir. Erkek ya da kadın herkes akciğer kanseri belirtileri göstermek konusunda eşit derecede risk bulundurmaktadır. Bu neden yüzünden kanser olan ne kadar yaşara dair olumlu yanıtların verilebilmesi için uzmanların büyük mesailer harcadığı bilinmektedir. Hastalık, geçmiş yıllarda üç ya da altı ay içerisinde ölümle sonuçlanan kanser türlerinden biri olarak anılıyordu. Ancak günümüz tıp teknolojileri ve tedavi sistemleri sayesinde akciğer kanseri olan ne kadar yaşar için daha uzun süreler vermek mümkün.

Sürelerin uzaması ise erken teşhis ve kanserin türüne bağlanıyor. Akciğerindeki tümörü iyi huylu ve kanseri ilk evrelerde olan hastaların yaşama ihtimalleri bir hayli yüksek. Fakat hasta ne kadar yaşar için alınan anıtlarda uzmanların önerilerini takip etmek bir hayli önemli. Kemoterapilerin aksatılmaması, moralin yüksek olması, sigara, puro ya da nargile gibi tütün ürünlerinden ve dumanlarından uzak kalınması yaşam sürelerinde etkin unsurlar arasında. Bahsedilen ürünlerden uzak kalınmaması ise kanser ilk evrelerinde bile olsa, istenmeyen sonuçlar alınmasına neden oluyor.

Akciğer Kanserinin Evreleri

Akciğer kanserinin ilk belirtileri, hastalığın evresinin belirlenmesinde de etkin rol oynamaktadır. Hangi evrede olunduğu bilinen kanser ise ona göre tedavi edilmektedir. Akciğer kanseri belirtisi bulunan hastaları 4 evre beklemektedir. Birinci evre, akciğerde bulunan tümörlerin 5 cm’nin de altında olduğu evredir. Ayrıca ilk evrede kanserli hücreler sadece akciğerde bulunmaktadır. Akciğer kanseri belirtisi ya da belirtilerine göre ikinci evrede tümörün büyüklüğü 5 ya da 7 cm arasında değişim göstermektedir. Tümör diğer organlara yayılmamasına karşın bir lob broşunu tıkamış durumdadır. Hastalığın üçüncü evresinde tümör büyüklüğü 7 cm’nin üzerine çıkmaktadır. Kanserli hücreler artık akciğerin dışındaki lenf nodlarına sıçramıştır. Buna karşın üçüncü evrede bulunan akciğer kanserinin ilk belirtileri incelendiğinde halen farklı organlarda kanser hücrelerine rastlanmamaktadır. Dördüncü ve son evrede ise kanserli hücreler bir akciğerden diğerine yayılmıştır. Bunun yanı sıra kanserli hücrelere akciğerlerin dışında; karaciğer, beyin ya da böbrek üstü bezlerinde de rastlanabilmektedir. Dördüncü evrenin bu kanser türünün en ileri ve son evresi olduğu bilinmektedir.

Akciğer Kanserinin Tedavisi

Bu kanserin belirtileri gösteren hastalar için aynı tedavi yöntemleri uygulanmamaktadır. Tedavinin ne şekilde olacağı kanserin hangi evrede olduğuna göre değişim göstermektedir. Uzmanlar birinci evrede olan kanser için ameliyat seçeneğini önermektedir. Operasyonda kanserli olan lob, akciğerden çıkarılmaktadır. %80 oranında başarılı sonuç veren operasyonlar sonrasında ise kemoterapi görülmesi gerekmemektedir. İkinci evreden akciğer kanseri belirtileri gösteren hastaların tedavi haritalarında da ilk aşama kanserli olan lobun ameliyat ile vücuttan çıkarılmasıdır. Günümüz şartlarında operasyonların kapalı olarak yapılması hastalar açısından da uzmanlar açısından da büyük bir rahatlık elde edilmesini sağlamaktadır. Ancak hastalığın ikinci evresindeki operasyonlar neticesinde büyük bir ihtimalle kemoterapi de görülmesi gerekmektedir. Ayrıca operasyon sonrasında iki seneye yayılan bir kontrol ve takip süreci de bulunmaktadır.

Göz atabilirsiniz: Akciğer Kanseri Nedenleri – Belirtileri ve Tedavisi

Üçüncü evrede olan akciğer kanserine ne iyi gelir ya da bu evrenin tedavi süreci nedir hakkında yapılan araştırmalar daha zorlu sonuçlara götürmektedir. Bu evrede ilk aşamada operasyon yerine kemoterapi ve radyoterapi uygulamaları tercih edilmektedir. Operasyon ise kanserli hücrelerin yayılma ihtimali olmayan bölgelere alanında uzman cerrahlar tarafından yapılmak zorundadır. Dördüncü evre akciğer kanseri son evresi olarak bilinmektedir. Kanserli hücreler farklı bölgelerde de bulunduğu için ameliyat hiçbir şekilde tercih edilmemektedir. İlk aşamada uzmanlar kemoterapi ile belirledikleri alanlar için özel tedaviler uygulamaktadır. Hangi bölgelere öncelik verileceği ise yapılan testler neticesinde belli olmaktadır.

Daha Fazla Göster

DR. ONUR

1995 Adana doğumlu olan Onur Kalsin, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi olarak araştırma yapmayı ve içerik üretmeyi seven biridir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu
Kapalı